Saradnja kompanija West Properties i Lafarge

Kompanija West Properties potpisala je ugovor o partnerskoj saradnji sa kompanijom Lafarge o zastupanju u prodaji potpuno novog koncepta gradnje i proizvoda na srpskom tritu, Lafarge kua.

Sporazum je potpisan sa ciljem ostvarivanja uspene saradanje na projektu Lafarge kua, promovisanja zajednikih interesa i namere da kompanija West Properties svojim iskustvom u prodaji i poznavanjem trita nekretnina u Srbiji doprinese razvoju i popularizaciji Lafarge kua, koje predstavljaju jedinstven proizvod u Srbiji.

Prema reima izvrnog direktora kompanije West Properties Vladimira Popovia, zajednike vrednosti koje dele ove dve kompanije sigurnost, briga o kupcima i posveenost - bile su osnova za poetak ove saradnje: Naa kompanija se neprestano razvija i unapreuje, s ciljem da svoju uslugu podigne na najvii mogui nivo. Razvoj trita, inovacije u svetu nekretnina i potrebe naih klijenata motiviu nas da i mi uvek dajemo vie. Nae znanje, iskustvo i poznavanje trita glavni su razlozi zbog kojih je kompanija Lafarge u nama prepoznala partnera. Verujem da zajedno moemo da tritu u najboljem svetlu predstavimo koncept Lafarge kue i ukaemo na savremeni nain izgradnje stambenih objekata.


Projekat Lafarge kua privukao je do sada veliko interesovanje srpske javnosti, pre svega ponudom izgradnje kua po principu klju u ruke. Ova ponuda ukljuuje:

garanciju roka za izgradnju kompletnog objekta za 28 dana;

obezbeivanje uslova za izgradnju, kao i za graevinske dozvole (u ime kupca);

izradu projekta i izbor zajednikog reenja kue uz asistenciju najeminentnijih arhitekata; (kupac bira

materijale za zavrnu obradu). Mogunost biranja nekog od postojeih reenja, kao i izrade novog reenja po

elji kupca;

primenu prefabrikovanih sistema gradnje, odnosno trajnost objekta sa minimalnim ulaganjima u odravanje.


Ujedno, prvi put na tritu, a u okviru ove jedinstvene ponude graevinskog giganta i pouzdanih partnera, potencijalni kupci Lafarge kua dobijaju stambeni kredit za izgradnju kue po elji. Na ovaj nain svi graani Srbije imaju mogunost da na brz, efikasan i potpuno nov nain izgradnje i po povoljnoj ceni dou do doma koji e biti spoj modernog dizajna i kvalitetne i sigurne gradnje.


Vie o Lafarge kuama